Alle berichten van Stijn Coetsier

Dyslexie

Dyslexie

Woorden verplaatsen bij mij automatisch. Vaak bij het lezen, kom ik er aan het eind van de zin achter dat er nog wat woorden moeten worden gehusseld om de zin weer lopend te maken. Dit samen met mijn verwondering voor de wiskunde leidde tot het volgende werk. Hierin heb ik de woorden: Er, Staat, Nu, Iets, Anders… in al hun mogelijke volgordes gezet. Daarbij kwam ik op 120 verschillende combinaties. Hieruit heb ik 24 zinnen gehaald die mogelijk zijn in de Nederlandse taal. Bij het hardop voorlezen van deze zinnen heb ik na 10 al het gevoel dat ik in herhaling val. Maar ik weet beter, alle zinnen zijn verschillend maar voor mij lijken ze allemaal hetzelfde.

 

0207

0208

Dit werk is opgebouwd uit acht dezelfde modules. Deze module heb ik ontwikkeld in een zoektocht naar een bouwblok dat homogeen in elke richting doorgezet kan worden. Het werk 0208 is een uitsnede van een van de vele vormen die gemaakt kan worden met die basismodule.

Painted Wood
2009
Diepte 26 cm
Breedte 26 cm
Hoogte 38 cm

FA-S-Coetsier-1341

1341

Dit beeld is voortgekomen uit mijn interesse om met licht en schaduwen een werk te creëren.Het beeld bestaat uit steeds kleiner wordende kubusvormen die in elkaar geplaatst zijn. Door ze allemaal met de opening naar de voorste rand te plaatsen en te spelen met de rangschikking,  de ondiepe kubussen lichten feller op dan de diepere, ontstaat er een grafische figuur getekend met licht en schaduw.

Painted Wood
2008
Diepte 36 cm
Breedte 36 cm
Hoogte 36 cm

 

relief2008

1228

Reliëf
Naar aanleiding van een documentaire over Jan Schoonhoven heb ik dit werk gemaakt voor een opdracht op de Academie. Door de diepte in het werk bepaald de kijker een deel van de compositie. De kleur wit zorgt ervoor dat de schaduwval goed zichtbaar is.

canvas op styrofoam
2008
Dikte 27
Hoogte 120
Breedte 124 cm

 

2520

2520 Is het kleinste getal dat deelbaar is door alle getallen onder de tien. Dit gegeven is de basis dit project. Ik ben gaan onderzoeken hoe dat weer te geven in een beeld. Ik heb gekozen voor één basisvorm en heb deze in vijf verschillende types geproduceerd. Op deze manier heb ik het getal 5 weergegeven. De rest van de getallen heb ik door groepering uitgelegd.