20130808-4richtingen

4 Richtingen

Een normaal assenstelsel heeft 3 richtingen X, Y en Z. Ik vroeg mij af of het moglijk was een vier assig stelsel te maken waar de 4 richtinen nog steeds evenredig verdeeld waren over de ruimte. Deze vraag heeft tot dit beeld geleid.

Multiplex
2013
115 cm in iedere richting

2250 euro